Plastové jímky, vodoměrné šachty

Plastové jímky, vodoměrné šachty, jímky na dešťovou vodu, čerpací jímky tlakové kanalizace, revizní šachty a tlaková kanalizace.

Nabízené výrobky společností Alfaplast CZ s.r.o. zaručují tu nejvyšší kvalitu a spolehlivost. Plastové jímky, vodoměrné šachty, jímky na dešťovou vodu a plastové čerpací jímky tlakové kanalizace jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu „PE“.
Zaručujeme 100% vodotěstnost, vysoká životnost a konstantní chování jímky dosažené technologií „rotomoulding“ tj. výroba monolitické konstrukce jímky na dešťovou vodu.
Nejvyšší stabilita a trvanlivost jímky získané optimálním tvarem a speciálními výztužnými žebry.

Vodoměrné šachty

Vodoměrné šachty, vodoměrná šachta.
vodomerna-sachta-183x300
Vodoměrná šachta samonosná

Slouží k osazení vodoměrné soustavy a armatur k domovní přípojce pro připojení pitné vody ve vodoměrné šachtě k objektu dle požadavku vodárenských společností. Vyrábíme kruhové i hranaté vodoměrné šachty dle potřeb zákazníka.

Vodoměrné šachty dělíme:

Plastové samonosné jímky, jímky na dešťovou vodu, plastové jímky k obetonování

Plastové jímky, plastové žumpy, plastové nádrže

jsou podzemní plastové samonosné jímky, žumpy či nesamonosné plastové jímky k obetonování, nepropustné nádrže určené k akumulaci splaškových a jiných odpadních vod které se vyvážejí fekálním vozem.

-plastova-jimka-atlanta-4000l
Plastová samonosná jímka
plastova-jimka-4000 litru Atlanta
Plastová jímka samonosná 3300 litrů

Stavební zákon ukládá stavebníkovi ohlásit stavebnímu úřadu instalaci nádrže či žumpy . Ohlášku můžete podat buď samostatně, případně v rámci žádosti o stavební povolení ke stavbě nebo rekonstrukci objektu.
Součásti dodávky
plastová jímka, plastová žumpa, plastová nádrž
• poklop (dle potřeb a přání zákazníka)
• certifikát výrobku
• atest o nepropustnosti
• technologický postup usazení

 

 

 

Čerpací jímka tlakové kanalizace.

Pro standardní rodinný dům se  používá čerpací jímka tlakové kanalizace. Tyto jímky můžeme dělit na:

FOTO ŠACHTY ROTO BEZ UPRAVY 049
Čerpací jímka tlakové kanalizace

Do plastových čerpacích jímek  jsou gravitačně svedeny splaškové vody z rodinného domu. Objem plastových čerpacích jímek, tak aby byla zaručena funkčnost (akumulační prostor čerpací jímky) by měl dosahovat objemu cca 1,5 m3, to jsou cca 3 dny při používání domu, kde jsou 3 osoby.Čerpací jímka tlakové kanalizace je nepropustná nádrž, do které se umísťuje čerpadlo s technologií.

Tlaková kanalizace

Tlaková kanalizace, plastová jímka tlakové kanalizace

je alternativa oproti klasické gravitační kanalizaci. Úspora při výstavbě je cca 30%.

Ke každému objektu se přivede potrubí tlakového kanalizačního řádu, které je zaústěno do jímky tlakové kanalizace. V jímce tlakové kanalizace dle technických požadavků provozovatelů je umístěna technologie.

U nás je možné zakoupit jak jímku tlakové kanalizace, tak i technologii tlakové čerpací jímky. Samozřejmostí je i montáž technologie a napojení jímky. Pokud si jímku a technologii namontujete sám rádi Vám dodáme kompletní vybavení čerpací jímky ve formě „skládačky“ s podrobným popisem.

Plastové jímky, šachty, rotomoulding